Vrijstaat Gent

Vrijstaat Gent

Buurtboerderij

Als gast in deze buurt willen we er ook zijn voor de buurt. Daarom zetten we hoog in op ontmoeting en verbinding met onze buren en proberen we een creatieve ontmoetinsplek voor hen te zijn.

We proberen te helpen waar nodig: helpen in de tuin, klussen, boodschappen doen, enz…

Foto: helpen bij de buren in de tuin

We verwelkomen elk initiatief dat buren met ons, onze jongeren, ons publiek en met elkaar verbindt.

Zo bieden we op onze boerderij bijvoorbeeld plekjes aan waar buurtbewoners kunnen tuinieren.


Buurtbewoners komen ook gewoon langs. Voor een babbel met een drankje. Om er gewoon even te zijn.

Foto: Dries Hoornaert.